Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek – Puskás Fotó Webshop

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák PFD Puskás Fotó Digital Kft. (székhely: Debrecen, Piac utca 30. 4024. adószám: 11559319-2-09), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: PFD Puskás Fotó Digital Kft.
A szolgáltató székhelye: Debrecen, Piac utca 30. 4024.
A szolgáltató telephelye: Puskás Fotó, Budapest, Lövőház utca 2-6. L0-38, L0-37, L0-47-es üzlet
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: mammut1@puskasfoto.hu
Cégjegyzékszáma: 09-09-006086
Adószáma: 11559319-2-09
Telefonszám: 06 1 315 1418
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Made By Naro Bt.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 • A megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatók. A termékek tartalmazzák az Áfát. Nem tartalmazzák a házhoz szállítási díjat.
 • A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
 • Abban az esetben, ha az online szoftverünkön keresztül rendel képet, a fizetés utánvéttel történik. Ilyen esetben felvesszük a kapcsolatot a megrendelővel.
A megrendelések feldolgozása és teljesítés
 • A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben (H-Szo 09-20 V 10-18) történik.
 • Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
 • Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségre elküldeni:
  Email cím: mammut1@puskasfoto.hu
 • A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket Puskás Fotó Digital Kft. címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató jogosult a Fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

Cookie kezelés

 • A weboldal használat során az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.
 • A felhasználónak lehetőségük van a cookie-kat törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Panaszkezelés

 • Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
  Levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6.
  Email cím: mammut1@puskasfoto.hu
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:
  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
  Központi telefonszám: +36 1 459 4800
  Faxszám: +36 1 210 4677